หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินกุ่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดตายม ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๕๒๓ พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมารื้อท่อเดิมออกพร้อมวางท่อระบายน้ำใหม่และปรับเกลี่ยพร้อมกลบ บริเวณบ้านนายจรูญ หมู่ที่ ๖ ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดตายม (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินกุ่ม (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-0017 พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-0017 พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินกุ่ม วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินกุ่ม ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดตายม ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณบ้านนายประทวน หนูหอม ถึงลำรางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 ตำบลเนินกุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 พ.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขทีครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ moltifunction แบบหัวฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาท่ายาง หมู่ที่ 1 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จำนวน ๖ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 16 รายการ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน 11 รายการ) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวนว 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินกุ่ม ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดตายม ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษารักษาและซ่อมคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 414-54-0043 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566 ]จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lemel หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๖๑ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566 ]ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เบรกเกอร์ 100A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ 5-004 สายหนองระมาน หมู่ที่ 2 วัดตายม ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 เม.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30
 
 
 
 
 
 
   
สายตรงนายก
โทร : 081-605-5781
 
     
 
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65210 โทรศัพท์ : 055-396160 , 055-396188 โทรสาร : 055-396439
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม 224,748 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10