หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย พล 0037.3/ว6403 ลว. 18 พ.ย. 2554 [ 18 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1185 
เรื่อง การแข่งขันกีฬาไทยคัพ ลงวันที่ 17 พ.ย. 2554 [ 17 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 883 
ได้แจ้งให้อปท. สำรวจความเสียหายในด้านการศึกษาของ อปท. ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/๘๙๐ พ.ย. ๕๔ [ 17 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 952 
แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๓๔๗ [ 17 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1321 
เรื่อง ส่งแผ่นป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พล.0037.3/ว6385 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 [ 17 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1190 
ประกาศเรื่องประกวดร้องเพลงลูกทุ่งขวัญใจท้องถิ่น ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 [ 17 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1003 
แจ้งแนวทางจัดการคุณภาพน้ำ ขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในสถานการณ์อุทกภัย ที่พล. 0037.3/ว6381 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2554 [ 16 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 883 
ขอให้ อปท. รวบรวมรายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม (ถ้ามี) ที่ พล.0037.3/ว775 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2554 [ 16 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 836 
ขอสนับสนุนรถบรรทุขนาดใหญ่และรถบรรทุกขยะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ พล. 0037.3/ว777 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2554 [ 16 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 882 
ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปี 2555 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ คนพิการ ที่พล ๐๐๓๗.๕/ว๔๘๘ ลว ๑๖ พ.ย. ๕๔ [ 16 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1107 
การคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ก.อบต. จ.พล. แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว 6335 ลว. 15 พ.ย. 54 [ 15 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1055 
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.1/487ลงวันที่ 15พ.ย.54 [ 15 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 830 
วิทยุสื่อสาร เรื่อง แจ้งให้สำรวจข้อมูลความเสียหายในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๑๔ พ.ย. ๕๔ [ 15 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 897 
ขอความอนุเคาะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพหาทุนโครงการบูรณะซ่อมแซมอากคารเสียหายจากภัยน้ำท่วม ที่ พล 0037.1/445 ลว. 15 พ.ย. 54 [ 15 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 900 
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในดอกาสพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.1/ ลงวันที่ 14 พ.ย.54 [ 14 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 809 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ 4/2554 ที่พล 0037.5/ว.483 ลว.4 พ.ย.2554 [ 14 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1948 
ขอเชิญประชุม(ไทยคัพ54) ที่ พล.0037.3/481 ลงวันที่ 11 พ.ย . 54 [ 11 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 964 
ขอเลื่อนการสัมมนาโครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 763 ลว. 11 พ.ย. 2554 [ 11 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 945 
ขอเลื่อนการสัมนาโครงการผู้ดูแลเด็กเล็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ที่ พล.0037.3/ว763 11 พฤศจิกายน 54 [ 11 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 896 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นฯ ด่วนมาก ที่ พล 0037.5/ว6282 ลงวันที่ 10 พ.ย.54 [ 11 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1427 
ขอแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๖๒๘๐ ลว ๑๐ พ.ย. ๕๔ [ 11 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 828 
การจัดทำแผนงานฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๔๗๙ [ 11 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 995 
แจ้งหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันธ์ ที่ พล. 0037.5/6275 10 พย 2554. [ 10 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 912 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ที่ พล. 0037.5/ว478 วันที่ 10 พย. 2554 [ 10 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1606 
อปท.ที่ยังไม่รายสานแบบตรวจสอบผลการคัดเลือกฯ ครูผู้ดูแลเด็ก [ 10 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1186 
อปท. ที่ยังไม่รายงานขอความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ดูแลเด็ก  [ 10 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1375 
วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ พล. 0037.3/ว 13 ลว.10 พ.ย. 2554 [ 10 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1017 
ขอความอนุเคราะห์นายก อปท. กรอกข้อมูลฯ (จากท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก) [ 9 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1768 
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.1/ว6240 ลงวันที่ 8 พ.ย.54 [ 9 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 947 
ขอให้ อปท.ที่มีชื่อต่อไปนี้รายงานภาระค่ากระแสไฟฟ้าฯ และลูกจ้างชั่วคราว ด้วย  [ 9 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1170 
บัญชีรายละเอียดการขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ลว. 8 พ.ย. 2554 [ 8 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1025 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน พล0037.3/ว471ลว.4 พ.ย. 54 [ 8 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1160 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้ อปท.พล0037.5/ว6220 ลว.8 พย 54 [ 8 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1001 
 
<< หน้าแรก...     442      443      444      445     (446)  
 
   
  เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
   
 
 
 
 
 
   
สายตรงนายก
โทร : 081-605-5781
 
     
 
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65210 โทรศัพท์ : 055-396160 , 055-396188 โทรสาร : 055-396439
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม 327,253 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10