หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.nuenkum.go.th/home https://www.nuenkum.go.th/orgc... - โครงสร้างอยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page
1. เมนู ข้อมูลหน่วยงาน  
2. เลือกเมนู เกี่ยวกับหน่วยงาน        
3. คลิกเลือกแถบ โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.nuenkum.go.th/home https://www.nuenkum.go.th/staf... https://www.nuenkum.go.th/staf... - ข้อมูลผู้บริหารอยู่ในแถบด้านซ้ายมือ- ข้อมูลผู้บริหารอยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page
1. เมนู บุคลากร          
2. คลิกเลือกแถบ คณะผู้บริหาร  หรือ
3. คลิกเลือกแถบ หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.nuenkum.go.th/home https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... - อำนาจหน้าที่อยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page
1. เมนู ข้อมูลหน่วยงาน        
2. เลือกเมนู เกี่ยวกับหน่วยงาน
3. คลิกเลือกแถบ อำนาจหน้าที่
4. คลิกเลือก อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.nuenkum.go.th/home https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/dnm_... - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน อยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page
1. เมนู แผน
2. คลิกเลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น    
3. คลิกเลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น
   (พ.ศ. 2566 - 2570)
4. คลิกเลือก คลิกเพื่อเปิดไฟล์
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.nuenkum.go.th/home https://www.nuenkum.go.th/cont... - ข้อมูลการติดต่ออยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page
1. เมนู ข้อมูลหน่วยงาน
2. เมนู เกี่ยวกับหน่วยงาน
3. คลิกเลือกแถบ ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.nuenkum.go.th/home https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/dnm_... - กฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page        
1. เมนู ระเบียบ
2. เมนู ภายในหน่วยงาน
3. คลิกเลือกแถบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. คลิกเลือก พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596
5. คลิกเลือก คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.nuenkum.go.th/home https://www.nuenkum.go.th/news... https://www.nuenkum.go.th/news... - ข่าวประชาสัมพันธ์อยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page                
1. เมนู ข่าวสาร
2. เลือกเมนู ข่าวสาร
3. คลิกเลือกแถบ ข่าวประชาสัมพันธ์
4. คลิกเลือก ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.nuenkum.go.th/home... https://www.nuenkum.go.th/webb... - Q&A อยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page
1. เมนู บริการประชาชน
2. เมนู รับเรื่องราวร้องเรียน
3. คลิกเลือก กระดานสนทนา
หรือ
1. เข้าหน้า Home Page
2. คลิกเลือก  Chat (Messenger Live Chat : ไอคอน Chat สีเขียว) ซึ่งอยู่ขวามือของหน้า Home Page
o9 Social Network https://www.nuenkum.go.th/home https://www.facebook.com/nuenk... - Social Network อยู่ในแถบด้านขวาบนของหน้า Home Page
1. คลิกเลือก ไอคอน Facebook ทต.เนินกุ่ม
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.nuenkum.go.th/home https://www.nuenkum.go.th/webs... - นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อยู่ในแถบด้านล่างสุดของหน้า Home Page ติดกับ แผนผังเว็บไซต์ คลิกเลือก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.nuenkum.go.th/home https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... - แผนการดำเนินและการใช้งบประมาณประจำปี อยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page เมนู  แผน
1. เลือกเมนู แผน        
2. คลิกเลือกแถบ แผนอื่นๆ
3. คลิกเลือก แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4. คลิกเลือก แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.nuenkum.go.th/home https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน อยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page เมนู  รายงาน
1. เลือกเมนู รายงาน        
2. คลิกเลือกแถบ  รายงานอื่นๆ
3. คลิกเลือก รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
4. คลิกเลือก รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.nuenkum.go.th/home https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี อยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page
1. เมนู รายงาน
2. คลิกเลือก รายงานอื่นๆ
3. คลิกเลือก รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.nuenkum.go.th/home https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน อยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page
1. เมนู ข้อมูลหน่วยงาน
2. เมนู เกี่ยวกับหน่วยงาน
3. เลือกเมนู คู่มือการปฏิบัติงาน
4. คลิกเลือก คู่มือการปฏิบัติงานของตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.nuenkum.go.th/home https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ อยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page
1. เมนู ข้อมูลหน่วยงาน
2. เมนู เกี่ยวกับหน่วยงาน
3. คลิกเลือก คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
4. คลิกเลือก การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.nuenkum.go.th/home https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page เมนู
รายงาน
1. เลือกเมนู รายงาน        
2. คลิกเลือกแถบ สถิติ
3. คลิกเลือก  สถิติประชาชนผู้มาขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเนินกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.nuenkum.go.th/home https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการอยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page
1. เมนู รายงาน
2. คลิกเลือก รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
3. คลิกเลือก รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o18 E-Service https://www.nuenkum.go.th/home https://docs.google.com/forms/... - E-Service อยู่ในแถบตรงกลางด้านล่างของหน้า Home Page เป็น Banner Link กรอบสี่เหลี่ยมมี QR Code ติดกับท้ายหัวข้อกระดานสนทนา
1. คลิกเลือก แบบคำร้องขอน้ำอุปโภคบริโภค
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.nuenkum.go.th/home... https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/dnm_... - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ  อยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page
1. เมนู แผน
2. คลิกเลือก แผนการจัดหาพัสดุ
3. คลิกเลือก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำนวน 3 โครงการ)
4. คลิกเลือก เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 โครงการ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.nuenkum.go.th/home... https://www.nuenkum.go.th/news... https://www.nuenkum.go.th/news... - ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ อยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page
1. เมนู ข่าวสาร
2. เลือกเมนู ข่าวสาร      
3. คลิกเลือกแถบ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
4. คลิกเลือก ประกาศเทศบาลตำบลเนินกุ่ม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทร็กเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                   (e-bidding)
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.nuenkum.go.th/home https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน อยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page เมนู  รายงาน
1. เลือกเมนู รายงาน      
2. คลิกเลือกแถบ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(สขร.)
3. คลิกเลือก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ประจำเดือนตุลาคม 2565)
4. คลิกเลือก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565)
5. คลิกเลือก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ประจำเดือนธันวาคม 2565)
6. คลิกเลือก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ประจำเดือนมกราคม 2566)
7. คลิกเลือก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566)
8. คลิกเลือก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ประจำเดือนมีนาคม 2566)
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.nuenkum.go.th/home... https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี อยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page
1. เมนู รายงาน
2. คลิกเลือก รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.)
3. คลิกเลือก รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.nuenkum.go.th/home https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/dnm_... - นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล อยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page เมนู การบริหารบุคคล
1. เลือกเมนู การบริหารบุคคล        
2. คลิกเลือกแถบ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. คลิกเลือก นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. คลิกเลือก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.nuenkum.go.th/home https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... - การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล อยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page เมนู การบริหารบุคคล
1. เลือกเมนู การบริหารบุคคล        
2. คลิกเลือกแถบ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. คลิกเลือก  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลเนินกุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.nuenkum.go.th/home... https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page
1. เมนู การบริหารบุคคล
2. คลิกเลือกแถบเมนู หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. คลิกเลือก ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
4. คลิกเลือก ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
5. คลิกเลือก ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
6. คลิกเลือก ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
7. คลิกเลือก ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.nuenkum.go.th/home... https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี อยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page
1. เมนู รายงาน
2. คลิกเลือกแถบเมนู รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
3. คลิกเลือก รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และ       การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nuenkum.go.th/home https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page
1. เมนู บริการประชาชน
2. เลือกแถบเมนู รับเรื่องราวร้องเรียน
3. คลิกเลือกแถบเมนู ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
4. คลิกเลือก แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nuenkum.go.th/home... https://www.nuenkum.go.th/cont... - ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page
1. เมนู บริการประชาชน
2. เลือกแถบเมนู รับเรื่องราวร้องเรียน
3. คลิกเลือกแถบเมนู ร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nuenkum.go.th/home https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/dnm_... - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page เมนู บริการประชาชน
1. เลือกเมนู รับเรื่องราวร้องเรียน        
2. คลิกเลือกแถบ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
3. คลิกเลือก ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. คลิกเลือก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.nuenkum.go.th/home... https://www.nuenkum.go.th/proj... https://www.nuenkum.go.th/proj... - การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม อยู่ในแถบด้านซ้ายมือของหน้า Home Page
1. เมนู รายงาน
2. คลิกเลือกแถบเมนู รายงานอื่นๆ
3. คลิกเลือก รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
   
สายตรงนายก
โทร : 081-605-5781
 
     
 
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65210 โทรศัพท์ : 055-396160 , 055-396188 โทรสาร : 055-396439
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม 283,542 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10