หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลเนินกุ่ม
 
นายกเทศมนตรีตำบลเนินกุ่ม
 
รองนายก ทต.   รองนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.   เลขานุการนายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบล
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาลตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)(1)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก)
 
รองปลัดเทศบาลตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
รองปลัดเทศบาลตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัด
(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับต้น)
  กองคลัง
(ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น)
  กองช่าง
(ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น)
 
ฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจำตัวประชาชน
- งานนิติการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
- งานส่งเสริมการเกษตร
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง ระดับต้น
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานพัฒนารายได้
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานผลประโยชน์และกิจการ
พาณิชย์
- งานระเบียบการคลัง
- งานบำเหน็จบำนาญ
ฝ่ายแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
ระดับต้น
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
 
ฝ่ายการโยธา ระดับต้น
- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า
สาธารณะ
- งานสวนสาธารณะ
- งานเครื่องจักรกล
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ระดับต้น)
  กองการศึกษา
(ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น)
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น
- งานสุขาภิบาลชุมชน
- งานรักษาความสะอาด
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานสัตวแพทย์
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานบริหารงานทั่วไป
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับต้น
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานงบประมาณ
- งานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
- งานบริหารงานทั่วไป
   
 
ฝ่ายบริหารการศึกษา ระดับต้น
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- งานการศาสนา
- งานบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
- งานบริหารงานทั่วไป
   
 
กองการประปา
(ผู้อำนวยการกองการประปา ระดับต้น)
  กองสวัสดิการสังคม
(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 
ฝ่ายผลิต ระดับต้น
- งานควบคุมการผลิตน้ำประปา
- งานบริการและซ่อมบำรุง
- งานติดตั้ง
- งานการเงินและบัญชี
- งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การใช้น้ำประปา
- งานบริหารงานทั่วไป
 
ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
ระดับต้น
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- งานกิจการสตรี และคนชรา
- งานบริหารงานทั่วไป
 
 
 
   
  เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
   
 
 
 
 
 
 
   
สายตรงนายก
โทร : 081-605-5781
 
     
 
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65210 โทรศัพท์ : 055-396160 , 055-396188 โทรสาร : 055-396439
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม 650,591 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10